Outlet

Fing'rs

Fing'rs Wimp'rs ripsiliima

Täydellinen ripsiliima niin yksittäisten irtoripsien kuin yhtenäisten ripsien kiinnittämiseen. Ohut sivellin mahdollistaa tarkan ja tasaisen levityksen.

  • Lisätietoja:

    Sisältö:

    Varoitukset FI: Älä käytä liimaa ärtyneellä tai herkällä iholla. Vältä kosketusta silmän sisäosaan. Jos liimaa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi kylmällä vedellä. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Noudata irtoripsien käyttöohjeita!

    Varningar SE: Använd inte om din hud är irriterad eller känslig. Undvik kontakt med insidan av ögonlocket. Om du får limmet i ögonen, skölj omedelbart med kallt vatten. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd lösfransarna enligt bruksanvisningen!