Uutuus

essence

essence ULTRA STRONG & precise! kynsiliima

ULTRA STRONG & precise! -kynsiliima vakuuttaa voimakkaalla pitävyydellään ja pitkäkestoisella sekä irtokynsiä parantavalla ominaisuudella. Ohuen applikaattorin ansiosta liiman tarkka annostelu ja levittäminen on helppoa. Tämä tekee kynsiliimasta täydellisen apuvälineen ammattitasoisen ja pitkäkestoisen kotimanikyyrin saavuttamiseksi.

  • Lisätietoja: Parabeeniton, Vegaaninen, Hajusteeton

    Sisältö: 8 g

    Varoitukset FI: Varoitus! Syanoakrylaatti. Vaara. Liimaa ihon ja silmät sekunneissa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Jos lääketieteellistä neuvontaa tarvitaan, pidä tuotteen pakkaus tai etiketti käsillä. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se on helppo tehdä. Jatka huuhtelua Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos tunnet olosi pahoinvoivaksi. Varastoi lukittuna. Hävitä sisältö/säiliö hyväksyttyyn jätehuoltolaitokseen. etyyli-2-syaaniakrylaatti

    Varningar SE: Varning! Cyanoakrylat. Fara. Fäster hud och ögon på några sekunder. Förvaras oåtkomligt för barn. Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Undvik att andas in ångor. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare om du mår dåligt. Förvara inlåst. Kassera innehållet/behållaren till en godkänd avfallsanläggning. etyl-2-cyanoakrylat

  • INGREDIENTS: ETHYL CYANOACRYLATE, POLYMETHYL METHACRYLATE, HYDROQUINONE.